Regulamin dla Gości przebywających w OBIEKCIE wraz z psem

 1. Gość przebywający na pobycie w Obiekcie ma prawo po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji za dodatkowa opłatą (50 PLN /doba) do zamieszkiwania z psem.
 2. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami w tym obowiązkowo przeciw wściekliźnie oraz kaganiec i smycz.

3.Obiekt zabrania przyjazdu ze zwierzętami ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, a w szczególności: Amerykański Pit Bull Terrier, Amerykański Staffordshire Terrier, Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin, Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Pies Kanaryjski – Perro de Presa Canario, Tosa Inu, Rottweiler, Akbash Dog, Anatolian Karabash, Moskiewski Pies Stróżujący, Owczarek Kaukaski

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów na teren: stref rozrywki dla dzieci, zewnętrznych placów zabaw.
 2. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia psu: smyczy, kagańca, miski, ręcznika do wycierania łap oraz posłania, a także woreczków na odchody.
 3. Pies na terenie ośrodka musi być na smyczy pod pełną kontrolą właściciela.
 4. Pies nie może zakłócać wypoczynku osób przebywających w Obiekcie. Pies nie może hałasować oraz zakłócać ciszy i spokoju zarówno na ternie posesji, a tym bardziej wewnątrz budynku i w lokalu.
 5. Zabrania się pozostawiania psa na terenie Obiektu bez opieki, także wewnątrz lokalu. W przypadku pozostawienia psa samego personel Obiektu ma prawo wejść do lokalu nawet pod nieobecność właściciela i wyprowadzić psa na dwór.
 6. Gość zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania nieczystości po psie. W celu załatwiania potrzeb fizjologicznych, psa należy wyprowadzać poza teren Obiektu.
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz w urządzeniach technicznych Obiektu poczynione przez psa.
 8. Właściciel psa zwalnia Obiekt i jego pracowników z wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie szkody wyrządzone przez psa na osobach trzecich i mieniu tych osób.
 9. Wysokość opłaty za szkody zostanie ustalona przez Obiekt.
 10. Właściciel psa zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu i kierownictwa Obiektu, uściślających zasady pobytu psa na terenie.
 11. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu Obiekt zastrzega sobie prawo nałożenia kary finansowej włącznie z odmówieniem dalszego pobytu gościom, a właściciel jednocześnie zobowiązuje się do opuszczenia terenu Obiektu wraz z psem.
 12. W przypadku powtarzających się skarg innych gości Obiektu na zachowanie psa, Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług (w szczególności pobytu) właścicielowi takiego psa.