REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU:
1.Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2.Osoba wypożyczająca musi mieć ukończone 18 lat.
3.Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry.
4.Sprzęt musi powrócić na wypożyczalnię na ustaloną godzinę(za spóźnienie pobierana jest dodatkowa opłata).
5.OBOWIĄZKOWO należy używać kamizelek asekuracyjnych (kapoków).
6.Podczas pływania należy zachowywać się kulturalnie – zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków.
7.Zabrania się cumowania na nadbrzeżach , zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu.
8.Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE – osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.
9.Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.
10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, koszty naprawy ponosi wypożyczający.
11.Zakaz zabierania większej ilości osób ponad przewidzianą normę dla poszczególnego typu sprzętu tj.:Kajak 2 osoby, SUP 1 osoba.
12. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się kajaku, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
13.Wypożyczalnia może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.